Produkter

1.

Agenturlista

2.

Coral

Filter, Rörsystem, Fläktar, Ljudisolering, Produktprogram, Arbetsbänkar, Punktutsug, Renrum Tilluftsaggregat,

 Filter för svetsrök

Sprutboxar,Oljedimavskiljare, etc.

3.

Axialfläktar

Axialfläktar för underjordsventilation

Presentation av vårt sortiment, Beräkningsformler, Dimensioner

Översikt fläkthjul

4.

Radialfläktar

Vårt sortiment är stort och vi har här en modellserie som får representera dessa.

5.

Ventilationsaggregat

Moduluppbyggda aggregat för alla applikationer. Från processventilation till Komfortventilation.

6.

Biofilter

Processluft Olje-sanening Vattenrening/ syresättning

7.

Luftknivar

8.

Högtrycks centrifugalfläktar

Blåsmaskiner

Vakuumfläktar

 

9.

Biogas biogasfläkt

10.

 

11.

Övrigt

12.

Prislistor