Övertrycksventilation

Drimaster 2000

Drimaster 2000 är Storbritaniens ledande lågkostnads, låg energi ventilationsenhet.

 

Sommarventilation

Enheten ger total hemventilation genom att utnyttja positiv ventilationsprincip. I huvudsak är konceptet att introducera frisk, filtrerad luft i hemmet kontinuerligt, vilket pressar ut inomhusluften.

För att uppnå detta monteras enheten i vindsutrymmet, den drar luft igenom filtren och blåser in luften vid taknivån, in i hemmet.

 

Vinterventilation:  I Sverige finns andra regler för ventilation än i Storbritannien. För att inte pressa in fuktig luft i tak och väggar  ska enheten endast användas i ventilationssystem med balancerat undertryck i huset.

Enheten kan kopplas till vårt nyutveckade värmeåtervinningsaggregat. Ger er bra ventilation till minsta möjliga elförbrukning.  Ni sparar därmed även värmeenergi som överförs till tilluften.

Vi har lagt vår energi på att skapa ett system som sparar er energi.Drimaster enheterna levereras med en extern temperatursensor som fungerar tillsammans med enhetens interna sensor. Sensorerna övervakar kontinuerligt temperaturen på vinden och i huset, ökar luftmängden när vindstemperaturen är högre än hustemperaturen(Inställd för värmeåtervinning).Om vindstemperaturen blir väldigt hög stänger enheten av till standby (inget luftflöde). När den är installerad kan luftflödet ställas så att det passar husets storlek och, om önskat, även ställas in till hur den ska svara på temperaturförändringar.

Egenskaper & Fördelar

 • Uppfyller byggnadsregler, ventilationsbehov och bidrar till att spara bränsle och el.

 • Extremtlåg elförbrukning – i medel 0.16 watt/liter/sekund.

 • Helautomatisk med ”intelligent värmeåtervinning”.

 • Väldigt litet underhållsbehov (filterutbyte var femte år).

 • Enhet/filterstatus indikering ingår.

 • Ljudnivån är mycket låg.

 • Som tillbehör finns elvärmare.

 • Manuell hastighetsinställnings finns som option.

 • Förbättrar luftkvaliten signifikant.

 • Kan användas för Radongas kontroll.

 • 5 års materialgaranti.

Intelligent 4 vägs värmeåtervinning

 • Solvärme på din vind.

 • Den dyra värmen från ditt hem som passerar igenom vindsisoleringen.

 • Den unika Drimaster diffusorn som återcirkulerar värmen under taket ner mot golvet.

 • Det patenterade, intelligenta värmeåtervinningssystemet som ökar luftmängden när temperaturen på din vind är högre än den är i huset (under uppvärmningssäsongen)

5-år filterlivslängd

 • Jättestort filter (0.47 m²) som endast behöver bytas en gång var femte år.
  NB: Inget annat underhåll nödvändigt.

 • G4 filtreringsgrad, vilket betyder att de är så finmaskigt att det även tar bort pollen; bra för pollenallergiker.

Energibesparing

 • Fläkten använder endast 5 watt (i medel).

 • I medel sparas ca 100 watt värmeenergi.

Låg ljudnivå

 • Större delen av tiden är det osannolikt att du hör fläkten alls eller noterar att din Drimaster arbetar.

6 hastigheter att välja mellan

 • Husstorlek och antal innevånare varierar så din Drimaster 2000 kan justeras för att passa ditt hem exakt. Detta garanterar att den alltid matchar ert behov.

Enkel icke-störande installation

 • Din Drimaster 2000 monteras på vinden, ur synhåll, inga hål behöver tas upp i väggar eller fönster. Er installatör monterar diffusorn i taket (vanligtvis vid entrén). Allt detta tar normalt bara några timmar.

Automatisk stängning när temperaturen på vindsutrymmet blir för hög

 • Under soliga månader kan temperaturen i vindsutrymmet bli mycket hög. Denna tid på året kan det var obehagligt att föra ner värmen till ert redan varma hem. Din Drimaster 2000 känner av detta och stänger automatiskt ner till standby mode. Enheten startar igen automatiskt när temperaturen reduceras till en acceptabel nivå.

Relevant litteratur och dokument

                    Installation and Maintenance Manual:
                    Drimaster 2000 and 2000-3S
                           Leaflet Number: 671109 - Apr-08

                    File size: 171 KB<- Använd länkarna till vänster för mer info

 

Installation and  Maintenance Manual:

Drimaster 2000 User Guide

Leaflet Number: 671228 - Nov-03

File size: 45 KB

 

NUAIRE    Bostad
 Övertrycksventilation
 Köksventilation
 Utsug från flera rum
 Värmeåtervinning
 Installations Tillbehör

 Användningsområden

Produktöversikt