Nyheter

 

Juli 2010 Intressant om branchen

Vi hade besök av Coral. De berättade att Sverige och Finland är att betrakta som U-länder vad gäller arbetsmiljön inom industrin. I övriga Europa går man benhårt efter reglerna för ATEX och andra lagar. Här frågar man alltid efter billigaste möjliga lösning, även om det ligger utanför lagen.

Det har gått så långt att CORAL tagit fram speciella produkter som egentligen inte får säljas på den Europeiska marknaden.

(For Export only)

Vi kan altså sälja dessa produkter men de uppfyller inte kraven inom EU.  Varför? Hur? Vems är ansvaret?

Hur man vrider på det faller ansvaret tillbaka på branchen och de som säljer anläggningarna.

Men inte minst även på bristande kontroll av myndigheter.

Så om du som kund vill ha billigaste tänkbara, får du också detta, med tillägget att produkten "REDUCERAR" föroreningarna.

Men vill ni ha bra kvalitet kostar det mer och ni kan vara säker på att ni gjort allt ni kan för att tillgodose hälsan hos era anställda.