Nyheter

 

September 2010

Tekniken minskar energiförbrukningen för vakuum i pappersmaskiner med 30% eller mer.

Samtidigt fås värme som kan återanvändas både som varmluft eller som varmt vatten.

 Många, eller nästan alla pappersbruk använder idag mindre effektiva vakuumalstrare.

Varför? De har alltid använt denna metod och de vet att det fungerar.

Varför inte prova nåt nytt? Det finns endast ett fåtal referensanläggningar så det har känts säkrare att avvakta.Men..

 Förr fanns inget alternativ till dessa vattenringpumpar. Men idag har utvecklingen av andra maskiner kommit förbi vattenringpumparnas pålitlighet och verkningsgrad så mycket att det finns goda ekonomiska skäl att byta ut vissa av dem.

 Vår teknik bygger på centrifugalfläktens högeffektiva design. För att nå de djupare vakuum som idag används räcker inte normala centrifugalfläktar till. Istället sitter flera centrifugalfläktar på samma axel, en så kallad flerstegsfläkt från Continental Industrie.

 Continental Industries centrifugalfläktar har hög verkningsgrad vid vakuum ned till ca 0,5Bar undertryck.

För lägre vakuum finns inte tillräckligt med massa i luften för att centrifugeringen ska fungera med hög verkningsgrad.

 De flesta vakuumapplikationer behöver dock inte så kraftigt vakuum.

Ju mindre vakuum desto större anledning att använda flerstegsfläktar.

Inte nog med att man sparar 30% av elenergikostnaden. Man behöver inte heller något tätningsvatten då fläktar använder en helt annan design. Centrifugering.

Utgående lufttemperatur ligger upp mot 120°C vilket ger möjlighet att omvandla till varmvatten för användning i processen.

I en vattenringpump kyls luften ned av tätningsvattnet och man får mindre högvärdigt varmvatten som ibland endast kan spolas bort.

Ett exepmel.

En äldre vakuumpump Ger ett inloppsluftflöde på 9500 Im³/h och ett vakuum på -39kPa.

Den är sliten och förbrukar 194kW. En ny vattenringpump som ger något mer luft 10500 Im³/h, skulle förbruka 168kW och spara 227000kWh per år.

Om man däremot installerar en Continental Industrie flerstegsfläkt som bara förbrukar 125kW vid 9500Im³/h sparas istället 600000kWh per år. Fläkten behöver inte heller överdimensioneras då den inte förlorar kapacitet med åren.

Redan i denna besparing är hela investeringen betald på mindre än ett år.

Om man därtill lägger de 125kW som fläkten omvandlar till värme blir kalkylen lite bättre.

I många fall behövs inte de höga vakuumnivåer som man tror. När man byter ut vakuumkällan mot de betydligt flexiblare centrifugalfläktarna visar det sig ofta att det är flödet man är ute efter. Med ett högre flöde men mindre vakuum minskar effektbehovet ytterligare.

Priset för flerstegsfläktar är allmänt lägre än för motsvarande nyinvestering av en vattenringpump.

Det behövs inte heller samma kraftiga fundament eftersom en centrifugalfläkt inte vibrerar på samma sätt. Luftströmmen är jämn utan pulsation.

Ljudnivån är även den förhållandevis låg.

Karaktäristik:

En viktig skillnad mellan centrifugalfläktar och vattenringpumpar är flöde/tryck förhållandet.

Medan vattenringpumpar har en i det närmaste konstant inloppsluftmängd med varierande vakuum, är centrifugalfläktar flexibla och ger en helt annan funktion. Centrifugalfläktar varierar luftflödet med förhållandevis konstant vakuumnivå.

En fördel i många fall om man bara vet hur man hanterar det.

Det går givetvis att frekvensstyra för att variera vakuumnivån men det är inte alltid önskvärt.

Antag att man har en suglåda för avvattning. Man ställer in en vakuumnivå med en ratt som stryper luftflödet, för att få rätt avvattning. Vad händer? Jo vattenringpumpen försöker fortfarande bibehålla sitt konstanta inloppsflöde. Ventilen stryper luftflödet och vakuumnivån stiger i systemet. Därmed arbetar maskinen med tunnare (konstant) luft och man har i praktiken ett lägre luftflöde i suglådan.

Om man istället använder en centrifugalfläkt är det lättare att strypa luftflödet. Fläkten förbrukar även mindre energi vid minskat flöde.

Åt andra hållet om luftmängden inte räcker till i en vattenringpump så måste den bytas ut.

Centrifugalfläkten kan ofta öka luftmängden med 50% bara motorn är tillräckligt stor.

Den höga temperaturen på utloppet ur centriugalfläktar kan utgöra ett problem om man har brand/explosionsfarliga pappersfibrer. Så vi rekommenderar filtrering.

Filtrering: Högeffektiva centrifugalfläktar behöver ren luft. Därför är det viktigt att inte få med fibrer eller vatten in i maskinen. Men om man separerar/filtrerar dessa så har man en energisnål säker källa till medelvakuum.

En försiktig kalkyl visar att vi sparar 10-20kWh per ton tillverkat papper.

Copyright © 2013 · Jan Ingrids- All Rights Reserved