BIOGAS & Deponigas
    

Vi har i vårt produktprogram olika biogasfläktar. Biogasanläggningar är oftast små vad gäller gasmängd och behovet av fläktar uppgår till att producera ett relativt högt tryck med låg gasvolym. 

Ingvar Ingrids AB säljer bland annat sidkanalfläktar och centrifugalfläktar för detta ändamål.

Sidkanalfläktarna är idealiska för de minsta volymerna då de har en robust och enkel design. Vi kan här presentera ett av världens största sortiment från Ametek Rotron i USA.

När det gäller större kapacitet är Centrifugalfläktar effektivare och mer prisvärda.

Continentals centrifugalfläktar är mycket effektiva, vilket gör att verkningsgraden på totala anläggningen blir bättre.

Inom Jordbruk har vi en allt större kundkrets för våra biogasfläktar.

En typisk biogas anläggning producerar Metan och Koldioxid. Detta kommer ifrån avföring, matavfall, ensilage etc.

Deponigas ifrån soptippar etc.. har även det ett stort bränslevärde.  Om inte lika stor metanhalt som biogasen får.

Gaserna kan förbrännas eller renas så att man får mest ren Metan som kan användas för fordon eller  blandas i Naturgasledningar.

Copyright © 2013 · Jan Ingrids- All Rights Reserved