Produktpresentation

Ett urval av Coral's produktsortiment

Produkter

 

. AIRALT

AIRALT

 

Dammfilter med automatisk tryckluftsrensning.

 

Tekniska egenskaper.

 

AIRALT är ett patronfilter med tryckluftrensning. Det är uppbyggt av filterpatroner inbyggda i ett lufttätt hölje, och är framtaget för att användas i vakuumsystem. Filtret kan användas för att behandla ångor och damm i mekanisk, kemisk eller läkemedelsindustri. Filtrets funktionsprincip kan ses i figur.

Den smutsiga luften tas in via anslutningen i stupet. Den abrupta hastighetsminskningen och förstastegs inslagsplåten får de större partiklarna att falla ner i uppsamlingsbehållaren.

De finare eller lättare partiklarna stiger upp till filterpatronerna, den förorenade luften filtreras i patronerna från utsidan till insidan, dammet fastnar utanpå medan den renade luften lämnar filtret.

Den gradvisa ansamlingen av damm kräver en periodisk rening av patronerna:

Rensningen sker med tryckluft vilket ger en högoscillerande frekvensrörelse i filtermaterialet. Tryckluftstekniken hjälper bakåtblåsningsprocessen utan behov av någon annan åtgärd.

Rensningssekvensen utförs på varje filtersektion, genom att en cyklisk timer öppnar olika magnetventiler. Timern kontrollerar både pauser och arbetstider med hjälp av en PLC. På detta sätt hålls filtrens effektivitet vid maximum. Tack vare denna pålitliga rensningsmetod, kommer filtret efter en uppstart period att ha ett nära konstant tryckfall under hela dess livstid. Filtret kan utrustas med en differenstrycktransmitter för övervakning av filterpatronernas nedsmutsningsgrad och den efterföljande pneumatiska rensningen.

CORAL's standard monterade filterpatroner tillverkade av polyesterfibrer med BIA USG klassificering, garanterar hög avskiljningsgrad(<0,5%) vid lufthastigheter lägre än 0.056m/s med dammkoncentration på 200 mg/m i inloppet och partikel storlekar på 0.2 till 2 m. För speciella applikationer kan filterpatronerna tillverkas i vatten/olje motståndskraftigt material, antistatiskt, brandsäkert, USG och C polyester finns också tillgängligt.

AIRALT utrustningen klarar ett maximalt vacuum på 3000 mmH2O på utloppet. För ytterligare information om detaljer som ej behandlas här, kontakta vår tekniska avdelning. Vi anser att enheten skall skyddas mot väder och vind.

AIRALT filtren finns med filterytor från 19 m till 248 m.

Överst på sidan

. ICEF

Skapad från CORALs omfattande erfarenheter om alla vattendammfilter som används i industrin idag, ICEF är den enhet som har bredast stöd av tekniker på grund av dess många fördelar.

Funktionsprincip: Det undertryck som fläkten i toppen på enheten skapar gör att den smutsiga luften centrifugeras genom vattnet. Fläkten är placerad där för att undvika att bli blockerad för att den kommer i kontakt med korrosiva och/eller explosiva gaser.

Detta gör att luften passerar genom centrifugeringsenheten samtidigt som en kraftig vattenjetström fångar och förgör alla orenheter. Luften passerar sedan genom flera kraftiga krökar där de återstående vattendropparna fastnar och slutligen efter att ha bromsats upp i fallkammaren så släpps luften ut i omgivningen.

Vattnet med den uppsamlade smutsen hamnar i en lägre liggande tank och återcirkuleras kontinuerligt via en pump som är designad för att klara smutsiga och slammiga vätskor. Vattennivån hålls konstant med hjälp av en elektronisk nivåvakt. Den elektroniska kontrollpanelen är inkluderad i leveransen.

Hög filtreringsgrad: I medeltal filtreras ca 95% av de extremt fina partiklarna (5m) medan 99,8% av partiklarna som är 25m eller större filtreras bort.

Konstant kapacitet: Till skillnad från filtertyg som efter en tids drift behöver skakning eller rensning av de igensatta filtren, håller ICEF konstant luftflöde och tryckfall eftersom den ej är utrustad med filter eller separatorer, därför blir det aldrig blockerat.

Solid, kompakt, struktur som är lättplacerad. Filtret har orienterbar struktur: ICEF har små dimensioner, en robust förstärkt struktur med sektioner som kan roteras och demonteras för bästa placering, vad gäller den övre fläktenheten, mot den centrala fallkammaren, mot den nedre vattenuppsamlingstanken (se illustration).

Materialåtervinning: Dammet som fastnat är i slamform. Det kan enkelt tömmas ut via utsläppsröret i botten eller med manuell/automatisk tömning genom frontpanelen på tanken.

Lätt att inspektera: ICEF har designats med speciell hänsyn tagen för enkel åtkomst till alla kontrollpunkter och att reservdelar enkelt kan bytas ut.

Justerbar kapacitet: Kapaciteten kan ändras till det värde som behövs genom en relativt kalibrerad flödesventil, placerad på utloppet från fläkten (se tryckkapacitetsdiagram) och samtidigt kan enheten kalibreras.

Begränsad konsumtion av vatten: Vattenförbrukningen är mycket liten då vattnet återförbrukas.

Energibesparing: Genom att en högeffektiv centrifugalfläkt används och att luften kan återcirkuleras för vissa material

 

Överst på sidan

. Mobila svetsavsug

Överst på sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. PRU

Den sista i en lång rad av högeffektiva centrifugalfläktar för industrin.

Överst på sidan

Länkar

IIAB