FÖRETAGET

 

VENTILATION I TUNNLAR

Teloni F.lli Bresciani, ett ledande företag för tillverkning av täckmaterial i plast, har tack vare sin stora erfarenhet under några av de senaste åren, realiserat luftventilations tuber för gallerier och gruvor. Produktionen är helt automatisk tack vare de tekniska investeringarna och den professionella dugligheten hos sin kompetenta personal. Detta försäkrar:

* Stor produktions kraft

* Hög kvalitets standard

* Snabba leveranser

Vår tekniska personal, samarbetande med fläktproducenter, har möjlighet att tillfredsställa vilka speciella frågor som helst. Före leverans av tuber, färdiga för hopkoppling, gör vi en sista kvalitets kontroll.

 

 

 

 

Ventilation i tunnlar är mycket viktig därför att det eliminerar alla gaser framkallade av motorer och sprängämnen, försäkrar en god syretillförsel till alla som arbetar i området. Ventilationsluftens kvantitet är beräknad för den mest kritiska fasen, man ska hålla i minne att allt arbete vanligen inte görs på samma gång utan successivt (t.ex. kommer salvfasen alltid före fasen då allt sprängmaterial tas upp från tunnelns bortre del till utgången). Den mest kritiska fasen är nästan alltid den då all sprängsten tas ut ur tunneln, så ventilationskvantiteten kommer att kalkyleras på basis av hur många arbetsmaskiner det är i tunneln. Man kan lätt förstå att inte alla arbetsmaskiner kommer att vara i gruvan på samma gång, och på grund av detta, finns där en del hjälpmedel vid beräkning av effekten för de genomsnittliga arbetsmaskinernas bränsleförbrukning. Genom att använda parametrar som talas om nedan, kan man beräkna luftbehovet:

* Transport utan katalytisk rening: 0,05 m/s per effektiv häst kraft

* Transport med katalytisk rening: 0,035 m/s per effektiv häst kraft

* Arbetare i orten 0,1 m/s per person

* Sprängämnen: 0,003 + 0,06 m/s per Kg sprängämne

Tubstorleken kommer att bero på den luftkapacitet och tublängd som behövs.Tub-diametern måste väljas så att den uppnådda lufthastigheten inte blir större än 15 m/s. Underdimensionerad tubdimension ökar förlusten av belastningen och förminskar tubkapaciteten (till följd av tillfälliga skador utmed tuberna) och sänker luftkapaciteten till stuffen vid analys av kurvorna för den möjliga förlusten av belastning, kan man se att, med samma belastning, genom att öka tubdiametern, sänker fläktkapaciteten. Så innan fläktvalet, skall man tänka på trycket, lufthastigheten och belastningskapaciteten..

Till första sidan | Nästa sida