Ingvar Ingrids AB Har egen tillverkning av kundanpassade ventilationsaggregat. Tillbaka till www.ingrids.se

Se även Bonotec och deras hemsida www.bonotec.com

 Vi tillverkar alla tänkbara och otänkbara lösningar i Modlair systemet.

Bestående av paneler i modulstorleken 620 mm.

Vi kan göra färdiga aggregat som är nyckelfärdiga från leveransen om behovet finns att

inget stillestånd får förekomma vid t.ex. byte av aggregat.

Flera aggregat för remshantering i pappersindustrin har tillverlats och fungerat i upp till 20 år.

Aggregatet på bilderna nedan är Pulverlackerat för att klara sen speciella miljön i en förzinknings anläggning.

Här ser vi en motströms värmeväxlare.

Hela aggregatet inbyggt med styrskåp klart att starta ,