English 

Ingvar Ingrids AB Sörvik 77192 LUDVIKA | Tel: 0240 39225 | Fax: 0240 39568 | info@ingrids.se

 

Kontakt
 

 Axialfläktar  Centrifugalfläktar  Multistage fläktar

 

                     

Punktutsug                                      Spånsug mindre                          Spånsug större

 

 

Länk:Continental Industries svenska hemsida.

 

Ingvar Ingrids AB har arbetat med kvalitetspodukter inom luftbehandling sedan företaget startades 1973. Vårt mål är att ge kunden rätt luft till rätt pris. Vi anser att den bästa vägen att uppnå detta mål är ett nära samarbete mellan oss och slutkunden.

Vi arbetar inom Lufthantering med bland annat:

Fläktar för höga tryck. Upp till en bar övertryck./ Ned till en halv bar undertryck.

Axialfläktar för industri och gruvor. Centrifugalfläktar, Sidkanalfläktar etc..

Processventilation, Stofthantering, materialtransport, Arbetsplatsventilation,

Våra kunder finns i hela norden.

Vi arbetar mot följande brancher:

Träindustri, Pappersindustri, Verkstadsindustri & Gruvindustri

Reningsverk, komfortventilation.

Copyright © 2013 · Jan Ingrids- All Rights Reserved

 

Slimaire från NUAIRE

Exceptionellt tyst, högpresterande fläkt för ventilation av individuella rum. Kompakt serie   tvåhastighets fläktar för kontinuerlig garanterad ventilation. Enkel att installera och har exeptionellt lågt ljud och underhåll.

Toalett / badrumsfläkt